SNAPSHOTS

Monday, May 7, 2007

Party-lists

Source: http://www.comelec.gov.ph

CERTIFIED LIST OF SECTORAL PARTIES/ORGANIZATIONS/POLITICAL PARTIES/COALITIONS PARTICIPATING IN THE PARTY-LIST SYSTEM FOR THE MAY 14, 2007 ELECTIONS

No.

NAME

ACRONYM

1.

1- UNITED TRANSPORT KOALISYON

1-UTAK

2.

AA-KASOSYO PARTY

AA-KASOSYO

3.

AANGAT TAYO

AT

4.

ABAKADA GURO formerly Advocates and Adherents of Social Justice for School Teachers and Allied Workers

ABAKADA

5.

ABANSE!PINAY

ABANSE! PINAY

6.

ABANTE ILONGGO, INC

ABA ILONGGO

7.

ABONO

ABONO

8.

ACTION FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT FOR THE TRIBAL PEOPLE

ADD-TRIBAL

9.

ACTION FOR DYNAMIC DEVELOPMENT, INC.

ADD

10.

ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION, COOPERATION, AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS, INC

A TEACHER

11.

ADVOCATES FOR SPECIAL CHILDREN AND THE HANDICAPPED MOVEMENT*

ASAHAN MO

12.

AGBIAG!TIMPUYOG ILOCANO, INC

AGBIAG

13.

AGING FILIPINO ORGANIZATION, INC

AGING PINOY

14.

AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES, INC

AGAP

15.

AHON PINOY

AHON

16.

AHONBAYAN**

AHONBAYAN

17.

AKBAY PINOY OFW-NATIONAL, INC

APO!

18.

AKBAYAN!CITIZEN'S ACTION PARTY

AKBAYAN

19.

AKSYON SAMBAYANAN

AKSA

20.

ALAGAD

ALAGAD

21.

ALAY SA BAYAN NG MALAYANG PROPESYONAL AT REPORMANG KALAKAL

ABAY PARAK

22.

ALLIANCE FOR BARANGAY CONCERNS

ABC

23.

ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY

ANAD

24.

ALLIANCE OF ASSOCIATIONS OF ACCREDITED WORKERS IN THE WATER SECTOR, INC.

AAWAS

25.

ALLIANCE OF NEO-CONSERVATIVES

ANC

26.

ALLIANCE OF PEOPLE'S ORGANIZATIONS

APO

27.

ALLIANCE OF RURAL CONCERNS

ARC

28.

ALLIANCE OF VENDORS AND TRADERS OF THE PHILIPPINES

VENDORS

29.

ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS

AVE

30.

ALLIANCE TRANSPORT SECTOR

ATS

31.

ALYANSA NG MAMAMAYANG NAGHIHIRAP

ALMANA

32.

ALYANSA NG MAY KAPANSANANG PINOY

AKAPIN

33.

ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN, INC

AGHAM

34.

ALYANSA NG SAMBAYANAN PARA SA PAGBABABAGO

ASAP

35.

ALYANSANG BAYANIHAN NG MAGSASAKA, MANGGAGAWANG BUKID AT MANGINGISDA-ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO

ABA-AKO

36.

AN WARAY

AN WARAY

37.

ANAK MINDANO

AMIN

38.

ANAK PAWIS***

ANAKPAWIS

39.

ANG BAGONG BAYAN NA NAGTATAGUYOD NG DEMOKRATIKONG IDEOLOGIYA AT LAYUNIN

BANDILA

40.

ANG GALING PINOY

AG

41.

ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO

ALIF

42.

ANG SAMAHAN NG MGA MANGANGALAKAL PARA SA IKAUUNLAD NG LOKAL NA EKONOMIYA (A SMILE) formerly Samahan ng mga Mangangalakal Para sa Ikauunlad ng Lokal na Ekonomiya

A SMILE

43.

ANGAT ANTAS KABUHAYAN PILIPINO MOVEMENT

AANGAT KA PILIPINO

44.

ANGAT ATING KABUHAYAN PILIPINAS, INC

ANAK

45.

ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS

ABS

46.

ASOSASYON NG MGA MALILIIT NA NEGOSYANTENG GUMAGANAP

AMANG

47.

ASSALAM BANGSAMORO PEOPLE'S PARTY

ASSALAM

48.

ASSOCIATION OF ADMINISTRATORS, PROFESSIONALS AND SENIORS

AAPS

49.

ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES

APEC

50.

BABAE PARA SA KAUNLARAN

BABAE KA

51.

BAGO NATIONAL CULTURAL SOCIETY OF THE PHILIPPINES

BAGO

52.

BAGONG ALYANSANG TAGAPAGTAGUYOD NG ADHIKAING SAMBAYANAN

BATAS

53.

BAGONG TAO MOVEMENT

BTM

54.

BAHANDI SA KAUMAHAN UG KADAGATAN

BAHANDI

55.

BARANGAY ASSOCIATION FOR NATIONAL ADVANCEMENT OF TRANSPARENCY

BANAT

56.

BAYAN MUNA***

BAYAN MUNA

57.

BIGKIS PINOY MOVEMENT

BIGKIS

58.

BIYAHENG PINOY

BP

59.

BIYAYANG BUKID

BIYAYANG BUKID

60.

BUHAY HAYAAN YUMABONG

BUHAY

61.

CITIZENS BATTLE AGAINST CORRUPTION

CIBAC

62.

COALITION OF ASSOCIATIONS OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES, INC

SENIOR CITIZENS

63.

COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION, INC.

COCOFED

64.

CONFEDERATION OF GRAINS RETAILERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES

GRECON

65.

COOPERATIVE-NATCO NETWORK PARTY

COOP-NATCCO

66.

DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION, INC

DIWA

67.

FILIPINOS FOR PEACE, JUSTICE AND PROGRESS MOVEMENT ****

PFJPM

68.

GABRIELA WOMEN'S PARTY ***

GABRIELA

69.

HANAY NG APING PINOY

HAPI

70.

KABATAAN

KABATAAN

71.

KABUKLURAN NG MGA KABABAIHANG FILIPINA SA TIMOG KATAGALUGAN

BUKLOD FILIPINA

72.

KALAHI- ADVOCATES FOR OVERSEAS FILIPINOS

KALAHI

73.

KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA

KAKUSA

74.

KASANGGA SA KAUNLARAN, INC

ANG KASANGGA

75.

KOALISYON NG KATUTUBONG SAMAHAN NG PILIPINAS

KASAPI

76.

LUZON FARMERS PARTY

BUTIL

77.

NOVELTY ENTREPRENEURSHIP AND LIVELIHOOD FOR FOOD, INC

NELFFI

78.

PARENTS ENABLING PARENTS COALITION PARTY *****

PEP

79.

PARTIDO NG MANGGAGAWA

PM

80.

PEOPLE'S MOVEMENT AGAINST POVERTY

PMAP

81.

PWERSA NG BAYANING ATLETA

PBA

82.

SANDIGANG MARALITA

SM

83.

SANLAKAS

SANLAKAS

84.

SEAMAN'S PARTY INC.

SPI

85.

SUARA BANGSAMORO

SUARA

86.

SULONG! BARANGAY MOVEMENT

SB

87.

THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD, COUNTRY AND PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC

BANTAY

88.

TRADE UNION CONGRESS PARTY

TUCP

89.

UNION OF THE MASSES FOR DEMOCRACY AND JUSTICE ******

UMDJ

90.

UNITED MOVEMENT AGAINST DRUGS

UNI-MAD

91.

VETERANS FREEDOM PARTY

VFP

92.

YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY

YACAP

93.

YOUTH LEAGUE FOR PEACE ADVANCEMENT

LYPAD

* Subject to pending case docketed as SPA 07-012.

** Subject to pending case docketed as SPA 07-021.

****Subject to pending case docketed as SPP 07-013

*** Subject to pending case docketed as SPP 07-015 &SPP 07-016

*****Subject to pending case docketed as SPP 07-010

****** Subject to pending case docketed as SPP 06-065 (PL)


No comments: